Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν οικόπεδα για σχολικά κτίρια στο Ναύπλιο...το θέμα είναι τι κάνετε για να καλύψετε τις ανάγκες του Σήμερα και φυσικά του Αύριο.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΙΤΗΣΗΤης ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚύριοι


Μ’ αφορμή τη συζήτηση στο Συμβούλιό σας, κατά τη συνεδρίαση της 28-11-2008 του 4ου θέματος σχετικά με την υπ’ αριθμ. 3873/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 5198/21-12-2004 Απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπλίου στα Ο.Τ. 371μ, 371α, 371β και 371γ λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» (ΦΕΚ Δ΄ 1263/31-12-2004), έχουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:


Εδώ και πολλά χρόνια το αίτημα των συλλόγων γονέων (2ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου), ήταν να κατασκευαστεί σχολείο στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ. 371α, που περικλείεται από τις οδούς Μεσολογγίου και Προφήτη Ηλία). Στο οικοδομικό αυτό τετράγωνο προβλέπονταν η κατασκευή σχολείων (δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου).
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 814/2004 Ολομέλεια), η ανέγερση σχολικών κτιρίων γίνεται στα οικόπεδα που προορίζονται για σχολεία από το σχέδιο πόλης. Κρίθηκε δε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 του νόμου 2009 του 1992, σύμφωνα με την οποία «Τα οικοδομήσιμα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, θεωρούνται κατάλληλα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται χαρακτηρισμός τους προς τούτο». Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι: «(…)7. Επειδή το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος επιτάσσει το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό χάριν της λειτουργικότητος και αναπτύξεως των οικισμών και της εξασφαλίσεως των καλυτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως. Κατά την έννοια της ως άνω συνταγματικής διατάξεως, ουσιώδες στοιχείο του ρυμοτομικού σχεδίου είναι ο καθορισμός της θέσεως των δημοσίων, δημοτικών και κοινωφελών κτιρίων, ώστε αυτή να είναι η προσήκουσα εν όψει τόσον του σκοπού τον οποίον εξυπηρετούν τα εν λόγω κτίρια όσο και της σχέσεως αυτών προς τα λοιπά στοιχεία του σχεδίου πόλεως. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' εξοχήν προκειμένου περί σχολικών κτιρίων, η θέση των οποίων, εν όψει και της συνταγματικής προστασίας της παιδείας και της νεότητας (άρθρα 16 παρ. 2, 3, 4, άρθρ. 21 παρ. 3 του Συντάγματος), πρέπει να επιλέγεται με πολεοδομικά κριτήρια και κατά την πολεοδομική διαδικασία. Κατά συνέπεια, το άρθρο 31 παρ. 4 του ν. 2009/1992 το οποίον θεωρεί ότι όλα τα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικοδομήσιμα οικόπεδα είναι κατάλληλα προς ανέγερση σχολικών κτιρίων, αντίκειται ευθέως στο άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι καταργεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό και αφαιρεί την αρμοδιότητα του καθορισμού της κατάλληλης θέσεως των σχολικών κτιρίων από τις πολεοδομικές αρχές. Κατά ταύτα, είναι ανίσχυρη κατά την ουσιαστική ρύθμιση η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2009/1992 και, δεδομένου ότι δεν αναβιώνει η δι' αυτής καταργηθείσα εξαιρετική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 622/77, ο καθορισμός της θέσεως των σχολικών κτιρίων πρέπει να γίνεται κατά τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν και τα λοιπά δημόσια, δημοτικά ή κοινωφελή κτίρια. Κατόπιν αυτού, δεν έχει έδαφος εφαρμογής η περί της καταλληλότητας των ακινήτων κρίση της Επιτροπής του άρθρου 16 του ΑΝ 627/1968 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 513/76), διότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής δεν εντάσσεται στη διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού».


Επίσης σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις στερεότυπες πλέον απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας, στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ανήκει μεταξύ των άλλων και η απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων για σχολεία, ο προγραμματισμός, η μελέτη, η κατασκευή και η επίβλεψη των έργων της σχολικής στέγης (Ν. 2218/1994, Ν. 2240/1994 και Π.Δ. 30/1996). «Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τα έργα κατασκευής σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. (Γ΄ Κ.Π.Σ.). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές, χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο νομό» (απάντηση του Υπουργού Παιδείας τον Απρίλιο του 2008 σε ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας Αναστάση Παπαληγούρα, σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου).


Με βάση τα ανωτέρω αιτούμεθα να προβείτε σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να απαλλοτριωθεί το παραπάνω οικόπεδο (Ο.Τ. 371 Α). Θεωρούμε βεβαίως αναγκαίο να μην γνωματεύσετε για τον εκ νέου αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου οικοπέδου και να προβείτε άμεσα στην πράξη αναλογισμού, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ύψος της νόμιμης αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του.


Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων θα απευθυνθούμε τόσο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί (η να συγχρηματοδοτηθεί) η αποζημίωση των ιδιοκτητών του οικοπέδου (είτε μέσω επιβολής νέας απαλλοτρίωσης, είτε μέσω αγοράς του)


Ζητάμε


α) η παρούσα αίτηση να διαβαστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του θέματος για την ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 3873/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.


β) να εξεταστεί το αίτημά μας στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.Ναύπλιο 28-11-2008


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και ΚηδεμόνωνΗ Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας


Αγγελική Καββεζού Κώστας Γκότσης
Σας επισυνάπτουμε:


1. απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου για τα οικοδομικά τετράγωνα 371α, 371β, 371.


2. την υπ’ αριθμ. 814/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.


3. Απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα της αγοράς οικοπέδων, της μελέτης και της κατασκευής σχολικών κτιρίων.Δεν υπάρχουν σχόλια: